Shine

-52%
SHINE SH45/TU Antenna UHF tripla 45 eleme...
14,00
(17,08 IVA compresa)
29,00
-39%
SHINE SH AP32 LTE
SHINE SH AP32 Amplificatore 3 ing. (1xBII...
11,62
(14,18 IVA compresa)
19,00
-60%
SH-AP21 SHINE AMPLIFICATORE D'ANTENNA a b...
9,99
(12,19 IVA compresa)
25,10
-42%
SHINE SH AP22
AMPLIFICATORE D'ANTENNA SH AP22 SHINE a b...
12,13
(14,80 IVA compresa)
21,00
-31%
Amplificatore da palo ad amplificazione s...
12,48
(15,23 IVA compresa)
18,00
-50%
SHINE SH OS3 PARTITORE DA PALO 1 INGRESSO...
6,05
(7,38 IVA compresa)
12,00
SHLSN1 LNB SHINE 0,3 dB
3,71
(4,53 IVA compresa)
-49%
SH-AP10 SHINE AMPLIFICATORE LOG - 1xLOG ...
9,51
(11,60 IVA compresa)
18,50
-45%
SH11/U Antenna UHF direttiva guadagno 8 ÷...
13,80
(16,84 IVA compresa)
25,30
-55%
SHINE Antenna Digitale Terrestre UHF HDTV...
10,92
(13,32 IVA compresa)
24,00
-26%
SH AP31 SHINE AMPLIFICATORE DA PALO 3 ING...
11,31
(13,80 IVA compresa)
15,29
-37%
SHOS2E PARTITORE DA PALO UN INGRESSO DUE ...
7,52
(9,17 IVA compresa)
12,00
-42%
Antenna UHF direttiva guadagno 10,5 dB · ...
10,37
(12,65 IVA compresa)
18,00
-54%
SHF4G Filtro LTE 4G bidirezionale
9,99
(12,19 IVA compresa)
21,55
1 2